Privacyverklaring Twan’s Landschaps- en Tuinadvies

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Twan’s Landschaps- en Tuinadvies uw persoonsgegevens gebruikt.

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Twan’s Landschaps- en Tuinadvies levert. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Twan’s Landschaps- en Tuinadvies dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan uit:

– voornaam;
– achternaam;
– adresgegevens;
– geslacht;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het afronden van de overeenkomst of de opdracht worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden na uw goedkeuring, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Buiten de EU

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Website bezoekers gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u naar Twan’s Landschaps- en Tuinadvies toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens die u invult op het formulier worden niet bewaard in een database.

 Cookies

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

 Twan’s Landschaps- en Tuinadvies gebruikt Google Analytics en dit houdt in dat:

– er een bewerkersovereenkomst is afgesloten met Google;
– het IP adres is geanonimiseerd;
– de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet;
– er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twan’s Landschaps- en Tuinadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twanslandschap-tuin.nl.

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Twan’s Landschaps- en Tuinadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@twanslandschap-tuin.nl.

error: Deze website heeft beschermde inhoud